Skip to content Skip to footer

Natalia Szewczyk

Urodzona w 1993 roku w Krakowie. W 2016 roku obroniła licencjat z Malarstwa i Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Śląskim w pracowni malarstwa prof. Elżbiety Kuraj. W 2019 roku obroniła z wyróżnieniem tytuł magistra malarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pracuje w swojej pracowni w Kłaju.